Thursday, January 27, 2022

14.03 – Кичево – Родителска иницијатива: Изработка на декорации по повод Летник…

14.03 – Кичево – Родителска иницијатива: Изработка на декорации по повод Летник

Од 13:00 до 14:00 во ОУ “Санде Штерјоски”, Кичево, ќе се оддржи работилница за изработка на украси по повод Летник. На работилницата ќе учествуваат околу 25 учесници (родители и деца) од сите заедници од општината и притоа ќе се изработуваат мартинки и други декорации.