Wednesday, January 26, 2022

13.11 – Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу 60 ученици од партнер модел…

13.11 – Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу 60 ученици од партнер модел училиштата од Куманово

Од 11:30 до 14:00 во градскиот парк “Соколана”, во Куманово, околу 60 ученици од двете модел училишта ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ од Куманово ќе учествуваат на заеднички излет при што ќе се организираат најразлични забавни и рекреативни игри. Претходно, учениците ќе се сретнат на заеднички средби во училиштата при што ќе се запознаат и тоа ќе послужи како подготовка за заедничката активност.