Wednesday, December 8, 2021

13.03 – Охрид – Родителска иницијатива – Прослава на Летник…

13.03 – Охрид – Родителска иницијатива – Прослава на Летник

Од 11:00 часот до 13:00, во ОУ „Братство Единство“ ќе се прослави Летник! Активноста е иницирана од група родители на која се приклучуваат ученици, наставници и други родители во подготовка на традиционална храна и рачни изработки поврзани со Летник. Прославата ќе се одржи во училишниот двор со изложба на храна и рачни изработки – мартинки, и се очекува да учествуваат речиси сите наставници, околу 200-300 ученици и околу 50-100 родители