Thursday, January 20, 2022

01.04 – Куманово – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

01.04 – Куманово – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

Од 11:00 до 13:00 часот, при средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на ПМИО тимот.

Средбата ќе биде попратена и со присуство на активност на учениците од училишната заедница по повод Денот на шегата. Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка.