Thursday, January 20, 2022

04.04 – Кичево – Работна средба со претставници од општината, директорот на модел училиштето од Кичево и советник од Бирото за развој на образованието…

04.04 – Кичево – Работна средба со претставници од општината, директорот на модел училиштето од Кичево и советник од Бирото за развој на образованието

Од 11:00 до 12:30 во просториите на општина Кичево ќе се одржи работна средба со претставници на општината, директорот на модел училиштето и советник на борито за развој на образованието при што ќе се дискутира за улогата на општината во промовирање на меѓуетничката интеграција преку образованието.