Thursday, October 28, 2021

Семинар за подигање на свесноста за ПМИО со тимот за училишна интеграција од новите модел училишта. Бар „Елите“, Куманово…

Семинар за подигање на свесноста за ПМИО со тимот за училишна интеграција од новите модел училишта. Бар „Елите“, Куманово, 29-30 март 2013