Tuesday, September 28, 2021

Презентација на ПМИО пред целиот колектив на училиштата, во ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово, на 21 март 2013

Презентација на ПМИО пред целиот колектив на училиштата, во ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово, на 21 март 2013