Wednesday, August 4, 2021

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди. Средно економско училиште „Гостивар“, Гостивар на 18 јуни 2013

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди. Средно економско училиште „Гостивар“, Гостивар на 18 јуни 2013