Saturday, October 16, 2021

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди. ОУ „Бајрам Шабани“ и ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово…

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди. ОУ „Бајрам Шабани“ и ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово, 25 април 2013