Thursday, January 27, 2022

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности…

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности, во Средното економско училиште „Гостивар“ на 28.02.2013 и во ОУ „Санде Штерјоски“ на 1.03.2013