Friday, December 3, 2021

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности…

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности, во Средното училиште „Здравко Цветковски“ на 04.04.2013 и во ОУ „Братство Единство“ на 2 aприл 2013