Thursday, January 27, 2022

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности, во Основното училиште „Санде Штерјоски“…

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности, во Основното училиште „Санде Штерјоски“ на 28.03.2013