Saturday, October 16, 2021

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности…

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности, во Основното училиште „Санде Штерјоски“ на 29.04.2013 и во Средното економско училиште “Гостивар” на 30.04.2013.