Thursday, October 28, 2021

Консултативни состаноци со ТУИ, ОУ „Брaтство Единство“, Охрид на 15 Јануари, СУ „Здравко Цветковски“, Скопје на 16 Јануари и ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево на 17 Јануари

Kонсултативни состаноци со ТУИ, ОУ „Брaтство Единство“, Охрид, 15 Јануари; СУ „Здравко Цветковски“, Скопје, 16 Јануари; ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево, 17 Јануари