Tuesday, September 28, 2021

Интегриранa училишна манифестацијата во Кичево

На октомври 9, 2013 година се одржа манифестација за прием на првачиња во детската организација во основното училиште “Санде Штерјоски” во Кичево. Неколку изведби беа подготвени со цел да се видат добрите практики за етнички интегрирани прослави кои ова училиште ги спроведува. Балансиран број на ученици од различни етничко потекло и пол учествуваа во секој сегмент од прославата, како што се воведување на децата во нивните права , пеење и танцување на песната од детската серијата “Наше Маало”, рецитирање, и повторно пеење и танцување со елементи на знаци за комуникација на лица со оштетен слух.

Сите три наставни јазици беа присутни во сите делови од изведбата, така што децата го говореа текстот на јазикот на своите другарчиња или сите заедно пееја песни на сите три јазици . А силна порака дека училиштето е посветено на градење и одржување на етнички интегрирана атмосфера беше испратена не само од содржината на прославата презентирана од страна на етнички мешани учениците, но , исто така и со самиот ангажман на наставниците од сите три наставни јазици одговорни за подготовка на настанот и почетниот говор на директорот на училиштето, г. Лулзим Мехмеди.