Tuesday, October 26, 2021

17.10 – СУ „Јосиф Јосифовски”, Гевгелија – Форум театар…

17.10 – СУ „Јосиф Јосифовски”, Гевгелија – Форум театар

На 17 октомври во СУ „Јосиф Јосифовски”, под менторство на наставниците кои беа обучени за форум театар методологија, ќе се одржи презентација на форум театар во која ќе имаат можност да учествуваат сите ученици.