Sunday, October 17, 2021

8.10 – Градски парк, Скопје – Промоција на Прирачникот „40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите”…

8.10 – Градски парк, Скопје – Промоција на Прирачникот „40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите”

На Промоцијата на Прирачникот „40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите”, со почеток во 11 часот во Градски парк Скопје, ученици практично ќе ги демонстрираат спортските и забавни игри од Прирачникот, а секој посетител ќе може да учествува во нив.