Monday, September 27, 2021

30.03 – ОУ ,,Кирил и Методиј” с.Канатларци, општина Прилеп – Свечен настан на сечење лента…

30.03 – ОУ ,,Кирил и Методиј” с.Канатларци, општина Прилеп – Свечен настан на сечење лента

На 30 март, 2016 година, во 12:00 часот, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, заедно со општина Прилеп, ќе го обележат завршувањето на реконструкција на училница и тоалети и адаптација на објект во читална во основното училиште Кирил и Методиј, с. Канатларци, општина Прилеп. Реконструкцијата беше финансирана од Владата на САД преку Европската команда на САД, во рамките на учеството на училиштето во проектот на УСАИД.