Wednesday, December 8, 2021

27.03 – Кривогаштани и Прилеп – Состанок за договарање на настанот за сечење лента…

27.03 – Кривогаштани и Прилеп – Состанок за договарање на настанот за сечење лента

Со повод завршувањето на процесот на реновирање во ОУ „Круме Волнароски“ од Прилеп и ОУ „Јонче Смугрески“ од Кривогаштани, ќе се одржат состаноци за договарање на свечените настани на сечење лента на кои ќе присуствуваат високи претставници од ЕУКОМ, УСАИД, Проектот и општините.