Thursday, January 27, 2022

25.02 – Гостивар – Финална презентација од креативните работилници и Форум театар…

25.02 – Гостивар – Финална презентација од креативните работилници и Форум театар

Од 12:00 до 15:30 часот, во СТУ „Гостивар“ од Гостивар, ќе се одржи финална презентација од креативните работилници, како и Форум театар. Мешана група од 25 ученици работеа заедно во рок од шест месеци и изработија финален продукт од нивната соработка. По презентацијата, учениците од сите средни училишта во Гостивар ќе бидат поканет да присуствуваат на Форум театар. Сите сте добредојдени!