Wednesday, August 4, 2021

20 до 30.06 –Основни и средни училишта во РМ – Електронско истражување во вклучените училишта во ПМИО (училишта од пилот и втора фаза и модел училиштата)

20 до 30.06 –Основни и средни училишта во РМ  – Електронско истражување во вклучените училишта во ПМИО (училишта од пилот и втора фаза и модел училиштата)