Saturday, October 16, 2021

19.11. – Пробиштип – Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Кирил и Методиј, Злетово

19.11. – Пробиштип – Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Кирил и Методиј, Злетово