Friday, July 30, 2021

20.11. – Велес – Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници…

20.11. – Велес – Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во основното училиште Кочо Рацин