Thursday, January 20, 2022

19.09 – Скопје (МКЦ) – Фестивал на изведувачки уметности и добри практики…

19.09 – Скопје (МКЦ) – Фестивал на изведувачки уметности и добри практики “Be Creative – Be Interactive – Be Interethnic”

Од 11:00 часот, во Младински културен центар во Скопје, ќе се одржи фестивалот на изведувачки уметности и добри практики “Be Creative – Be Interactive – Be Interethnic”. Фестивалот е резултат од реализираните креативните работилници од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Фестивалот е наменет за оние кои веруваат во потенцијалот на младата генерација и кои веруваат дека со насочување на креативниот потенцијал кој го поседуваат младите, низ добро обмислени и дефинирани методологии, може да се прават промени.

Poster