Monday, September 27, 2021

17.12. – Скопје – Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници…

17.12. – Скопје – Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во средното училиште Никола Карев