Thursday, January 20, 2022

17, 19 и 24.03 – Кавадарци, Прилеп, Битола, Куманово, Кичево и Охрид – Состаноци за креативните катчиња во училиштата…

17, 19 и 24.03 – Кавадарци, Прилеп, Битола, Куманово, Кичево и Охрид – Средби за креативните катчиња во училиштата и организирање на обуката за форум театар методологија

Овие состаноци ќе се одржат со цел спроведување на креативните катчиња во избраните училишта и обуката за форум театар методологија на наставниците вклучени во креативните работилници преку ПМИО.