Wednesday, December 8, 2021

15.10 – Прилеп – Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во средното училиште „Орде Чопела“

15.10 – Прилеп – Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во средното училиште „Орде Чопела“