Sunday, October 17, 2021

15.09 – СУ „Орде Чопела”, Прилеп – Форум театар…

15.09 – СУ „Орде Чопела”, Прилеп – Форум театар

На 15 септември во СУ „Орде Чопела”, под менторство на наставниците кои беа обучени за форум театар методологија, ќе се одржи презентација на форум театар во која ќе имаат можност да учествуваат сите ученици.