Thursday, October 28, 2021

13.11 – Охрид –Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во СУ „Св. Климент Охридски“ и Форум Театар

13.11 – Охрид –Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во СУ „Св. Климент Охридски“ и Форум Театар