Sunday, October 17, 2021

05.11. – Старо Нагоричане – Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Х. Т. Карпош…

05.11. – Старо Нагоричане – Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Х. Т. Карпош, с.Драгомаце на 5 ноември 2013