Wednesday, January 26, 2022

Филозофија на успехот – студија на случај на учениците од средното училиште Таки Даскало

„Луѓетосе различни,но тие се и многу комплексни.  Разбирањето на културите се чини дека е една од најтешките работи да се постигне.  Треба да бидете трпеливи и да не носите заклучоци премногу брзо, а истовремено да ги прифатите другите такви какви што се” се зборовите на Мајкл Сандел (Sodexo) со кои беше отворена денешната презентација во една од училниците во Таки Даскало во Битола од страна на група на ученици кои работеа на студија на случај за развој на кариера во една мултикултурна компанија, а компанијата ФОД од Битола е компанијата која беше избрана за анализата.

Над 50 луѓе присуствуваа на презентацијата, вклучувајќи наставници, ученици, родители, директори на училишта и претставници на медиумите. ПМИО им додели сертификати на сите ученици и наставници кои беа вклучени во процесот.