Friday, July 30, 2021

Работилници, тркалезни маси и дебати организирани во четирите пилот општини (Битола, Тетово, Струмица и Бутел) од 1 до 21 ноември, 2012

Работилници, тркалезни маси и дебати организирани во четирите пилот општини (Битола, Тетово, Струмица и Бутел) од 1 до 21 ноември, 2012