Monday, December 6, 2021

Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници одржани во средното училиште Славчо Стојменски, Штип на 14 јуни 2013

Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници одржани во средното училиште Славчо Стојменски, Штип на 14 јуни 2013