Sunday, January 16, 2022

Погледнете го видеото од Фестивалот на ПМИО “BE CREATIVE – BE INTERACTIVE – BE INTERETHNIC”

Фестивалот на изведувачки уметности и добри практики „BE CREATIVE – BE INTERACTIVE – BE INTERETHNIC“ се одржа на 19 септември 2015 година во Младински културен центар во Скопје. Фестивалот беше резултат од креативните работилници кои се одржаа низ Македонија, како дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Низ уметноста, социјалните медиуми и новите технологии, младите на креативни начини работеа на зајакнување на меѓуетничкиот дијалог во нивните училишни средини и почитувањето на човековите права меѓу младите луѓе.

Подолу, погледнете го видеото од Фестивалот