Saturday, September 25, 2021

Обука со новинари и уредници во Велес

На 23 и 24 септември, како дел од проектот наменет за наставници и ученици од средните училишта низ целата земја беше реализиранa дводневна обука за изготвување на мултимедијални содржини (Младите преку медиуми). Како дел од оваа обука, беа присутни учесници од сите средни училишта во Велес. Двајцата наставници и ученици, кои беа дел од обуката имаа можност да работат со професионални новинари и познати уредници во земјата кои имаа можност да пренесат дел од своето искуство и знаење.

Учесниците добија упатства за изготвување на мултимедијални содржини на  интернет во контекст на меѓуетничка интеграција во образованието и дознаа нови информации за стереотипи и примери на стереотипи во печатени и електронски медиуми, предрасуди и говор на омраза во медиумите. Учесниците кои што беа присутни учеа што е тоа вест, приказна, интервју, и како да се напише, етички правила кои треба да се следат, подготовка и уредување на содржина и пишување текстови на интернет.

Како дел од осумте регионални обуки кои ќе бидат организирани во Куманово, Кичево, Струга, Тетово и Битола во наредниот период, 56 средни училишта ќе бидат вклучени во процесот. Од овие обуки над 100 ученици и 100 наставници ќе имаат корист.