Monday, January 24, 2022

Обука за обучувачи за поврзување на практики од изведувачки уметности со образованието и социјалниот развој

На три-дневна обука за обучувачи учествуваа 16 креативни наставници од средните училишта од општините Куманово, Кичево, Штип, Тетово, Велес, Битола, Гази Баба и Карпош во Скопје, од 19-21 март 2013 година.
Обуката беше насочена кон развивање на вештини и знаења на училишните тимови кои понатаму ќе го дисеминираат своето знаење на учениците во училиштата во целните општини.
Експертите и уметниците ќе работат преку методолошки пристап кој што е комбинација меѓу индивидуална и групна работа – искуствен процесот на учење, интегрирање на алатки и самоистражување на личните потреби и интереси.

Обуката се водеше преку процес кој е ориентиран кон учење кој што ги поврзува современа уметничка пракса со секојдневниот живот, образованието и општествениот развој. Педагошката филозофија ги вклучуваше начините на кои наставниците и тимовите може да направат промоција на активно вклучување на учениците, уметниците, фацилитаторите и публиката во една целина; уметнички вештини преку методологија за уметност за социјални промени -комбинација на форум театар со техники и видео техники на Аугусто Боал и современите тенденции во уметноста и технологијата, со што наставниците и тимовите како фацилитатори можат да добијат јасна слика за тоа каде и како групата ги замислува своите следни чекори; и да се развие креативен пристап кон успехот, развој на заедницата и позитивни промени .

Луѓето ме знаат како интровертна личност, која што не се експонира. Оваа обука и групата ми олеснија да ги откријам моите вештини и креативноста за кои што не бев свесен претходно. Многу сум ви благодарен на сите вас што ми овозможивте да бидам дел од овој процес и дел од тимот“, рече наставникот од Велес, Гроздан Вцков.
Од април до јуни 2013 година наставници од осум средни училишта во селектираните општини, ќе се извршат и спроведат 12 креативни работилници со група на ученици во рамки на училиштата.