Thursday, January 27, 2022

Горан Пандев зборува за важноста од меѓуетничката интеграција во образованието

Можете да го проследите видеото со Горан Пандев на следниов линк – http://mk.pmio.mk/resources/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5/