Sunday, January 16, 2022

Комуникацијата насочена кон потребите на учениците, наставниците и родителите е клучна за подобра меѓуетничка интеграција

Во соработка со партнерите од Македонскиот институт за медиуми, ПМИО продолжува со циклусот работилници за планирање на ефикасни интерактивни јавни презентации во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието, во кои се вклучени членовите на тимовите за училишна интеграција од речиси сите училишта ширум земјава. На работилницата која се одржа во Охрид на 26 септември, учесниците од неколку општини од западниот дел на земјава, низ заедничка работа, со помош на искусни обучувачи, ги осознаваа тајните на доброто јавно комуницирање.

Како да се комуницира со различни целни групи, како да ги убедиме луѓето да станат наши сојузници во напорите за зближување на младите од различни етнички заедници, како да се подготвиме за ефикасни јавни презентации, како да препознаеме стереотипи и говор на омраза и да го избегнеме нивното користење и да го намалиме нивниот негативен ефект во училиштата и јавната комуникација? Ова се само дел од содржините, а покрај теоретските предавања, учесниците на работилниците работеа и конкретни вежби за подготовка на кратки изјави и настапи пред специфична целна публика. На крајот од работилницата, преку играње на улоги, учесниците поделени во тимови дебатираа и ги спротивставуваа ставовите за конкретни теми поврзани со меѓуетничката интеграција во училиштата.

Заеднички заклучок на сите учесници е дека комуникацијата со различни целни групи оди многу полесно и поефикасно, кога од неа ќе се симне товарот на омразата и предрасудите, и кога таа е насочена и ги зема предвид размислувањата и потребите на оние, на кои им се обраќаме.