Thursday, January 20, 2022

Информација за објавениот повик за преведувачки услуги

По повод распишаниот јавен повик за преведувачки услуги за потребите на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието ве известуваме дека процесот на разгледување и евалуација на апликациите е во тек. Индивидуалните преведувачи и компаниите ќе бидат повикани и ангажирани по потреба на Проектот.