Thursday, January 20, 2022

Изборот на индивидуални преведувачи/фирми за преведувачки услуги е завршен

Тимот на ПМИО со задоволство ви најавува дека процесот на евалуација за преведувачки услуги за потребите на МЦГО/ПМИО е завршен. Финалната листа на преведувачи е изготвена и најдобро рангираните преведувачи ќе бидат контактирани и ангажирани по потреба од страна на проектот. Договорите со индивидуални преведувачи/фирми ќе бидат потпишани при ангажирањето. За дополнителни информации ве молуваме да не контактирате. Ви благодариме на сите кои беа вклучени во процесот и се надеваме на идна соработка.