Thursday, January 27, 2022

9 – 14.11 – Охрид – Oбука со студенти – идни наставници од педагошките факултети…

9 – 14.11 – Охрид – Oбука со студенти – идни наставници од педагошките факултети

Од 9 до 14 ноември во Охрид ќе се одржи обука со студенти – идни наставници од педагошките факултети.