Monday, December 6, 2021

9-10.03 – Крива Паланка, Липково, Маврово и Ростуше и Центар Жупа – Состаноци со претставници на општините за унапредување на МИО…

9-10.03 – Крива Паланка, Липково, Маврово и Ростуше и Центар Жупа – Состаноци со претставници на општините за унапредување на МИО

На 9 март, 2015, од 08:15 во општина Крива Паланка, од 11:00 во општина Липково и на 10 март, 2015 од 10:00 во општина Маврово и Ростуше, од 12:00 во општина Центар Жупа, ќе се одржат состаноци со градоначалниците со цел продлабочување на соработката помеѓу ПМИО и овие општини и унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието. Овие четири општини се меѓу десет општини во кои ќе се одржат состаноци со оваа цел.