Thursday, January 27, 2022

8.06 – ОУ „Мустафа К.Ататурк“ – Гостивар – Родители во улога на наставници во одделенска настава…

8.06 – ОУ „Мустафа К.Ататурк“ – Гостивар – Родители во улога на наставници во одделенска настава

Во ОУ „Мустафа К.Ататурк“ – Гостивар, од 10:00 до 12:00 часот, етнички мешана група од по тројца родителите во соработка со наставниците подготвуваат и одржуваат наставен час за етнички/јазички мешани групи ученици на темите: „Здрави заби“ за ученици во трето одделение и „Патот кон струјата“ за ученици во второ  одделение.