Thursday, January 27, 2022

7.11 – Тетово – Состанок со СИТ координаторите и директорите на сите училишта во општина Тетово…

7.11 – Тетово – Состанок со СИТ координаторите и директорите на сите училишта во општина Тетово

Од 11:00 до 13:00 часот, во малата сала на Општина Тетово ќе се одржи состанок со СИТ координаторите и директорите на училиштата во општина Тетово за споделување на информации за состојбата со тековните и идни МИО активности во училиштата.