Thursday, January 20, 2022

7.04 – Скопје – Состанок на работна група за документот за интегрирање на МИО содржини по наставни програми…

7.04 – Скопје – Состанок на работна група за документот за интегрирање на МИО содржини по наставни програми

Од 09:00 до 11:00 часот, во Бирото за развој на образованието ќе се одржи состанок на работна група за продолжување со работа на документот за интегрирање на МИО содржини по наставни предмети. На состанокот предвидено е да се разгледуваат првичните примери за МИО содржини групирани по наставни предмети за основното и средното образование.