Thursday, January 20, 2022

6.03 – Куманово – Заедничка ученичка активност по повод празникот на мајката…

6.03 – Куманово – Заедничка ученичка активност по повод празникот на мајката

Од 10:00 до 14:00 часот, во СУ „Киро Бурназ“ од Куманово, мешана група од 50 ученици во ова повеќејазично училиште, заеднички ќе изработува и декорира глинени вазни како подарок за празникот на мајката.