Thursday, January 20, 2022

6.03 – Зелениково – Заедничка работилница на тема „Подарок за мама“…

6.03 – Зелениково – Заедничка работилница на тема „Подарок за мама“

Од 10:00 до 12:00 часот, во ОУ „Марко Цепенков“ од Зеленково ќе се одржи заедничка ученичка активност – работилници на тема „Подарок за мама“ со учениците од I до V одделение од централното и подрачните училишта. Своите изработки, учениците ќе ги подарат на мајките за време на свечената приредба која ќе биде изготвена од учениците од двата наставни јазици.