Saturday, October 16, 2021

6.03 – Гази Баба – Состанок со претставници на општината за унапредување на МИО…

6.03 – Гази Баба – Состанок со претставници на општината за унапредување на МИО

Од 10:00 до 11:30 часот, во општина Гази Баба, ќе се одржи состанок со градоначалникот на Гази Баба со цел продлабочување на соработката помеѓу ПМИО и општината и унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието. Општина Гази Баба е една од десетте општини во кои ќе се одржат овие состаноци.