Thursday, January 27, 2022

5, 8 и 9.06 – Гостивар, Струга и Тетово – Заеднички ученички спортски и рекреативни активности на ученици…

5, 8 и 9.06 – Гостивар, Струга и Тетово – Заеднички ученички спортски и рекреативни активности на ученици

На 05.06 во ОУ „Мустафа К. Ататурк“, Гостивар, на 08.06 во ОУ „Браќа Миладиновци“, Струга и на  09.06 во ОУ „Лириа“, Тетово ќе се спроведат заеднички ученички спортски и рекреативни активности на ученици од различни етнички/јазични групи (македононски, албански и турски) во вид на дисеминација на заедничките активности пред ученици, наставници и родители во дворот на училиштето.