Thursday, January 27, 2022

4.10 – Охрид – Отворен ден – Промоција на интегрирани активности со заедничко учество на ученици од пет основни училишта од општина Охрид…

4.10 – Охрид – Отворен ден – Промоција на интегрирани активности со заедничко учество на ученици од пет основни училишта од општина Охрид

Четири групи со ученици од различни основни училишта од општина Охрид ќе промовираат на Отворен ден заеднички ученички активности пред родители, наставници и претставници од општината.